Rapportsesongen er nå over for denne gang. Nettbanken Nordnet har sammenstilt hvor godt analytikerens prognoser stemte overens med selskapenes faktiske resultater. Målet er å gi private sparere og investorer et bilde på hvor godt analytikerne har truffet med sine prognoser.
Resultatet er skremmende. Kun to av ti prognoser var korrekte.
- Analytikernes treffsikkerhet i fjerde kvartal var ikke bra. Man bør forvente at de treffer med sine estimater mer enn de bommer. Husk at vi har lagt til en 10 prosent feilmargin når vi har vurdert analytikerens treffsikkerhet her. Jeg har tidligere i 2010 sagt at jeg har vært overrasket over hvor dårlig analytikerne har truffet, men resultatene fra fjerde kvartal tar kaka. Å bomme med mer enn 10 prosent i åtte av ti tilfeller er rett og slett ikke godt nok, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.Definisjonen på et korrekt estimat i denne rapporten er at estimatet ligger mindre enn 10 prosent unna det faktiske resultatet selskapet rapporterte.Fjerde kvartal ble dermed det kvartalet i 2010 hvor analytikerne har bommet mest på sine estimater. I første kvartal traff analytikerne på 38 prosent av sine estimater, i andre kvartal falt dette til 30 prosent, i tredje kvartal traff analytikerne bedre igjen med korrekte estimater i 40 prosent av tilfellene, og fjerde kvartal ble altså årsverste med korrekte estimater i kun 22 prosent av tilfellene.