I dagens rapport fra Investtech beskrives Statoil som en kjøpskandidat mens Subsea 7 får en svak salgsanbefaling.• Statoil har gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon og ligger i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt. En videre oppgang innenfor kanalen indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte rundt 140 kroner, mens det er kortsiktig motstand ved 154 kroner. Konserndirektør William Maloney kjøpte i forrige uke Statoil-aksjer for 388.000 kroner og selskapet er positivt på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Linløkken.• Subsea 7 har brutt en stigende trendkanal og gitt salgssignal fra en skjev hode-og-skuldre-formasjon. Det er fortsatt støtte ved 133-135 kroner på kort sikt, noe som svekker salgssignalet. Aksjen er imidlertid klart negativ på innsidehandler. I går solgte styremedlem Arild Shultz 32 prosent av aksjene sine for 34 millioner kroner og for to uker siden solgte styremedlem Mel Fitzgerald 28 prosent av aksjene sine for tre millioner kroner. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, avslutter Linløkken.