Atea AS skriver rammeavtale med Hordaland fylkeskommune på leveranse av HP PCer med tilbehør og tilhørende tjenester til elever og lærere i den videregående skolen og til ansatte i fylkeskommunen.Avtalen varer i ett år med opsjon på ytterligere tre år, og har en ramme på ca. 200 millioner kroner (50 millioner kroner årlig).Leveransen skal skje ved skolestart, og innbefatter leveranse av ca. 8 000 PCer fra HP og tjenester fra Ateas logistikksenter i Växjö.