Investor Arne Fredly og fem andre må nå betale tilbake totalt 11,2 millioner kroner de har skaffet seg i gevinst på såkalt short-salg.Bakgrunnen er at Finanstilsynet mener handlene har vært ulovlige, skriver dn onsdag. Det er aller første gang tilsynet reagerer på denne typen handel.- Det er nødvendig å reagere på dette. Aktørene i markedet har berettiget forventning om at vi gjør, sier avdelingsdirektør Eirik Bunær i Finanstilsynet.Fredly selv avviser det hele og sier udekket short-salg, som saken dreier seg om, ikke var ulovlig på det tidspunktet han bedrev det.- Det blir opp til Finanstilsynet om statens tid og penger skal brukes på et sivilt søksmål i en sak som må være klokkeklar, skriver Fredly.Han har avslått tilsynets frivillige vinningsavståelse.På senhøsten 2010 solgte Fredly seg ut av både selskapet Green Reefers og Eitzen Chemical.I førstnevnte var Fredly på et tidspunkt 16. største aksjonær med 0,49 prosent av aksjene. Green Reefers falt 96,49 prosent i løpet av 2010.