Går det mot en korreksjon i aksjemarkedet?

Strategene i Norda snakker om knallsterke tall, rykter og muligheten for en korreksjon i aksjemarkedet.

Scanpix
Børs

I dagens rapport fra Nordea utelukker ikke strategene muligheten for en korreksjon i aksjemarkedet. Den gode nyheten er at de ikke forventer en stor nedgang fra dagens nivå.Les også: Olje: - Vi nærmer oss smertegrensen- Sterke makrotall og fortsatt uro i oljemarkedet preget markedene forrige uke. Aksjemarkedsutviklingen svingte mye ettersom et knallsterkt nivå på innkjøpssjefenes indeks (ISM) og gode arbeidsmarkedstall medførte god stemning i aksjemarkedene, mens oppgangen i oljeprisen trakk markedene nedover, skriver Nordea.- Urolighetene i oljemarkedet har ikke avtatt, og oljeprisen holder seg i overkant av USD115 per fat. Situasjonen i Nord-Afrika og Midtøsten er uoversiktlig, og medfører store reaksjoner på både rykter og nyheter i markedene, skriver meglerhuset.- De sterke makrotallene, spesielt fra USA, kombinert med fortsatt lave renter gir oss grunn til å tro at det sykliske oppsvinget i verdensøkonomien er bærekraftig. Galopperende oljepriser presenterer likevel en risiko for vekstbildet, men da må vi se priser vedvarende høyere enn i dag, understreker Nordea.- Med nøytralt prisede aksjemarkeder (fortsatt rabatt på historiske Pris/Bok og 12 måneders fremtidig PE-multipler) anser vi fallhøyden som begrenset på børsen i våre øyne. Vi utelukker likevel ikke korreksjoner, men vi tror som sagt disse vil være grunne, avslutter Nordea.

Nyheter
Børs