- Oppkjøpet av Wind Telecom betyr også at VimpelCom får med seg det tungt gjeldsbelagte italienske selskapet Wind Telecomunicazioni, og det vil ta mange år før det blir gjeldfritt. Dette kaller vi en dårlig «deal», sier informasjonssjef Dag Melgaard i Telenor noen dager før de uavhengige aksjonærene skal stemme over avtalen. Det skjer på VimpelComs generalforsamling i Amsterdam torsdag 17. mars.Avtalen som Altimo ved eierselskapet Alfa-gruppen har trumfet igjennom i VimpelCom, er verken strategisk eller finansielt ønskelig, mener Telenor.- I VimpelCom er det vekst som betyr noe, og det overskygger alt. For selskapet er det et mål å bli en av verdens seks-sju største telegiganter, sier Melgaard, som helst hadde sett en mer moderat oppkjøpsstrategi.