I dagens morgenrapport fra Orion Securities omtales følgende aksjer som dagens case:• Gjensidige (63,10) - god direkteavkastning og ingen eksponering mot Japan. Gjensidige gir en god direkteavkastning og har ingen eksponering mot naturkatastrofen i Japan. Selskapet vil betale ut utbytte tilsvarende 4,7 kroner per aksje noe som tilsvarer en direkteavkastning på 7,5 prosent. Ledelsen har ambisjon om å levere et stabilt eller stigende utbytte i årene fremover. Flere innsidekjøp i etterkant av den sterke kvartalsrapporten underbygger vårt positive syn på aksjen.• Statoil Fueld & Retail (55,65) - eksponering mot Skandinavia og solid direkteavkastning. Statoil Fuel & Retail har et vesentlig nettverk av servicestasjoner i Skandinavia, Polen, Baltikum og Russland. Selskapets produktportefølje inkluderer også stasjonær energi, drivstoff til fly, smøreoljer og kjemikalier. Selskapet er godt posisjonert for vekst i Baltikum samtidig som kontantstrømmen i Skandinavia er solid. Nylige innsidekjøp underbygger vårt positive syn på aksjen.