I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Fred. Olsen Energy (234,70) - god visibilitet og solid direkteavkastning. Fred. Olsen har meldt om et utbytte tilsvarende 20 kroner per aksje for 2010, noe som gir en direkteavkastning på 8,4 prosent. Utbytte er ventet utbetalt 25. mai. Visibiliteten i aksjen er god med kontraktsdekning på 93 prosent for 2011, 70 prosent for 2012 og 50 prosent for 2013. Drevet av god visibilitet og lave investeringer venter vi at utbytte vil stige ytterligere i årene fremover. Vi har et DCF-basert kursmål på 260 kroner på aksjen.• Kongsberg Automotive (4,29) - innsidekjøp. Generelt er Kongsberg Automotive et høyt giret spill på bedre konjunkturer innen bil- og lastebilmarkedet. Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 7,60. Vårt positive syn på aksjen underbygges av nylige innsidekjøp. Risikoen skal dog ikke undervurderes. Dels er Kongsberg Automotive sårbar overfor en eventuell dobbeldipp. Dernest vil en skarp oppgang i oljeprisen fra dagens nivå kunne påvirke bilsalget negativt.