I dagens rapport fra Aktiv Securities trekker meglersjef Audun Teigen frem sine favorittaksjer.- Dagen i dag ser noe tung ut fra start. USA klarte seg greit i går og stengte noe høyere enn ved close her hjemme. Men jeg tror den svake utviklingen i Asia og den noe svake futureindeksen vil føre til at vi åpner forsiktig ned i dag, sier Teigen.- Det er få selskapsspesifikke nyheter i dag og jeg har derfor ingen spesielle case for dagen. Vi sitter som sagt i de aksjene som er blitt anbefalt de siste dagene og anbefaler kjøp av følgende aksjer: SEVAN, YAR, RCL, KOA og SUBC, sier meglersjefen.- Dette er alle aksjer som har korrigert en del fra toppen i år. Dette er også aksjer der jeg mener det fundamentale er på plass, og der timingen for kjøp er god. Dette er også aksjer der risk/reward er som mest attraktivt, avslutter Teigen.