I 2007 utvidet Oslo Børs åpningstidene fra 16:30 til 17:30. Resultatet er at meglerne er på jobb fra 8 til 18 hver eneste dag. Og lønnsnivået, det har samtidig gått ned.- På en god dag er dagsomsetningen på Oslo Børs er halvparten av hva det var i 2008, sier en tidligere megler som HegnarOnline snakket med. Etter mer enn 10 år som megler valgte han å skifte beite.Mange velger seg ut av branjsen, mens de dyktigste tar veien til Corporate-avdelingene hvor meglerhusenes virkelig store penger ligger. I 2010 sto corporate-avdelingene for nesten dobbelt så store driftsinntekter for meglerhusene som rådgivningen. Samtidig som intektsandelen krymper er meglerne iferd med å ta over etter corporate som de med de lengste arbeidsdagene.Gaute Eie som i en årrekke har vært en av Norges mest velansette meglere er blant de som har gått fra meglerbordet til corporate-avdelingen.-Hvis du ser internasjonalt, så går veien mot at flere går fra megling til corporate. Nå er Norge det største markedet for å hente penger i Norden. I Arctic oppleger vi ar mange selskaper henvender seg til oss, så vi trenger å satse mer på det, sier Gaute Eie til Dagens Næringsliv. Han legger til at halvparten av inntektene til de beste meglerne kommer fra emisjoner og børsnoteringer, mens elektronisk aksjemegling har tatt bort mye av det tradisjonelle inntektsgrunnlaget.