Veidekke har inngått en avtale med Trafikverket om bygging av infrastruktur i Stockholm, opplyses det i en melding.Avtalen omfatter bygging av tilslutningsveier til E4 ved Rosenberg, og har en verdi på 155 millioner svenske kroner.Ifølge meldingen starter arbeidet i april og er ventet fullført høsten 2012.