Vi har tidligere skrevet omBransjeorgansjasjonen regner med at de vil trenge 20-25.000 nye personer de neste to årene, og svenskene jakter på snekkere i utlandet for å klare å håndtere alle prosjektene. Peab melder om ytterligere to kontrakter i dag.Det er Karlskroga kommun som står som motpart i utbyggingen av Möckelngymnasiet i Karlskoga. Kontraktssummen er på 185 millioner svenske kroner. Peab starter arbeidet i mars 2011 og skal være ferdige i desember 2012.Karlstad kommun har bestilt ombygging og påbygging av Råtorp skole i Karlstad. Denne kontrakten skal ferdigstilles i juni 2013 og har en verdi på 70 millioner kroner.