Fugro fikk et resultat etter skatt på 272,2 millioner euro, mot 263,4 millioner euro i 2009.Driftsresultatet ble 351,5 millioner euro, mot 367,4 millioner euro foregående regnskapsår.Driftsinntektene økte fra 2,05 milliarder euro i 2009 til 2,28 milliarder euro i 2010.Selskapet har lagt frem et forslag om utbytte på 1,50 euro pr aksje.