Primærinnsider og finansdirektør Roar Husby har innløst verdien av 50 000 tildelte opsjoner til en kurs på 39 kroner per aksje. Etter transaksjonen eier Roar Husby 110 000 opsjoner.Primærinnsider og økonomisjef Ulrik Steinvik har innløst verdien av 50 000 tildelte opsjoner til en kurs på 39 kroner per aksje. Etter transaksjonen eier Ulrik Steinvik 5 800 aksjer og 80 000 opsjoner.Primærinnsider og oppdrettssjef Bjørn Larsen har innløst verdien av 225 000 opsjoner til en kurs på 39 kroner per aksje. Etter transaksjonen eier Bjørn Larsen 30 000 aksjer og 210 000 opsjoner.SalMar gjør oppmerksom på at alle opsjonene gjøres opp ved kontantavregning tilsvarende differansen mellom 64,77 kroner per aksje, som er volumvektet snitt av kursen på SalMaraksjen de siste fem handledager. Innløsningskursen er på 39 kroner.