Lakseoppdrettsselskapet SalMar melder mandag at de har kjøpt 100 prosent av aksjene i Bringsvor Laks AS. Sistnevnte driver to konsesjoner utenfor Sandsøya i Ålesundsområdet i Møre og Romsdal.Bringsvor Laks planlegger å slakte cirka 1.800 tonn sløyd vekt i 2011, i all hovedsak i første halvår opplyser SalMar. Kjøpesum for aksjene er 141 millioner kroner.Selskapet opplyser om at transaksjonen vil gjennomføres i begynnelsen av april og er betinget av konkurransetilsynets godkjenning.