- Dagens oppkjøp av Bringsvor Laks AS er en videreføring av det som ligger i SalMars strategi om å vokse, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer i SalMar til HegnarOnline.- Vi har sagt at vi vil kjøpe flere små og mellomstore bedrifter for å vokse, og oppkjøpet av Bringsvor Laks AS er i tråd med denne strategien.
Dere betalte 141 millioner kroner for selskapet og to laksekonsesjoner. Var det litt dyrt?
- Alt er relativt. Nå som vi har kjøpt Bringsvor Laks for denne prisen, mener vi det er en forsvarlig sum, sier Nordhammer til HegnarOnline. SalMar betalte med det 70,5 millioner pr laksekonsesjon som er om lag det samme Morpol betalte da de kjøpte Jøkelfjord Laks og deres syv konsesjoner.- Konsesjoner er en knapphetsfaktor i denne næringen. Dette er markedsprisen man må betale for å sikre seg konsesjoner og vekst, sier Nordhammer til HegnarOnline.Nordhammer sier at det er svært begrenset gjeld i Bringsvor Laks, og at det ikke skiller så mye mellom aksjekjøp og enterprice-value på selskapet.