Schibsted-arvingene må ut med 80 millioner kroner i skatt for aksjer de ikke bestemmer over, skriver dn.De fire barna Jan (51), Karina (46), Margrete (45), og Susanne Nagell-Erichsen (42) arvet aksjer for 5 milliarder kroner i Blommenholm Industrier da Schibsted-eier og faren Tinius Nagell-Erichsen gikk bort.Avisen skriver at aksjene er b-aksjer uten stemmerett, og at det er Stiftelsen Tinius, som kontrollerer de eneste stemmeberettigede aksjene.- B-aksjonærene har ingen ekstra midler til å dekke formuesskatten annet enn utbytte fra Blommenholm Industrier. Dette setter dem i en vanskelig situasjon. Det er ingen tvil om at B-aksjonærene sitter på en stor økonomisk verdi. Ligningsmessig skal deres verdi settes lik børskursen i Schibsted, men verdien er innelåst og ikke tilgjengelig. Derfor er reell verdi åpenbart lavere, sier styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius til dn.Jan Nagell-Erichsen mener det er et teknisk komplisert spørsmål hvordan formuesskatten skal dekkes.