- Vår umiddelbare reaksjon er at dette er gode og konstruktive forslag til endringer i virksomhetsreglene, sier informasjonsdirektør Egil Thompson til Reuters.Han mener både forslagene til endring i oppbygging og anvendelse av bufferfond er positive.- De skaper økt fleksibilitet og bidrar til økt langsiktighet i forvaltningen av kundenes midler, noe som er positivt for avkastningen til kunder og eiere, legger Thompson til.Storebrand mener de har nok bufferkapital til å møte de nye reglene. Finanstilsynet uttrykte i forbindelse med innføringen av de nye reglene bekymring knyttet til enkelte selskaps bufferkapital, opplyser nyhetsbyrået.