Solaksjer over hele verden stiger kraftig på situasjonen i Japan tirsdag, og også REC har vind i seilene.I Tyskland er selskapet SolarWorld opp over 20 prosent, mens REC stiger 5,20 prosent til 19,41 kroner på børsen her hjemme.Les også:Flere meglerhus har de siste dagene uttalt at de har stor tro på REC, og First Securities har blant annet oppgradert sin anbefaling på aksjen fra kjøp til sterk kjøp.Agilis Securities med analysesjef Are Grongstad i spissen opererer for tiden med en salgs-anbefaling på REC. Salgs-anbefalingen ble gitt i forbindelse med RECs positive profit-warning i forbindelse med 4Q10-tallene da REC stod i 22,05 kroner.Grongstad sier til HegnarOnline at han i motsetning til sine analytikerkolleger i andre meglerhus ikke vurderer å endre anbefalingen.- Nei, vi har ikke vurdert å endre syn på REC med tanke på situasjonen man nå ser. Hoveddrivkraften bak oppgangen for sol-aksjer er short-covering og en tro på at problemene med atomkraftverkene i Japan skal forandre etterspørselsgrunnlaget for solenergi. Agilis mener at problemene i Japan er relatert til eldre atomkraftverk (ikke jordskjelvsikret), og at energi fra atomkraftverk ikke direkte kan sidestilles med solenergi, verken relatert til infrastruktur eller investeringsrammer, sier Grongstad.Analysesjefen mener solaksjene nå så å si utelukkende går på håpet om at verdens energiretning skal endres, men minner om at store nasjoner som USA og Italia begge har signalisert at de kommer til å fortsette i samme retning - til tross for problemene med atomkraft i Japan.Han viser videre til at Frankrike fortsatt ikke har uttalt seg etter at Japan-situasjonen oppstod, men ettersom landet får 70 prosent av sin energi fra atomkraftverk forventer Agilis at de prioriterer denne energikilden til fordel for PV-installasjoner.Grongstad tror videre at solaksjene inkludert REC kan våkne opp til en skikkelig blåmandag når situasjonen i Japan blir mer avklart.- REC har en dårlig konkurranseposisjon uten produkter, kunder eller geografisk forankring som kunne gjort selskapet til en potensiell vinner. Agilis forventer at REC vil greie å redusere kostnadene, men dette er ikke en faktor som er viktig når man skal vurdere et konkurransedyktig vekstselskap i en industri hvor tilbudsveksten overgår etterspørselen med altfor høy margin, sier Grongstad.Han tror REC og dets solsektorkolleger vil kunne oppleve motsatt utvikling på børs enn det man ser i disse dager når sitausjonen i Japan etter hvert returnerer til det mer eller mindre normale.Agilis opererer med tiden med et kursmål på REC på 15,30 kroner.