Dette melder TDN Finans. Også styremedlem Anders Udden har tegnet seg direkte og indirekte tegnet for totalt 17.959.680 aksjer i selskapets fortrinnsrettemisjon. Dette tilsvarende 21,86 prosent av den samlede aksjekapitalen.Etter emisjonen vil Udden ha en eierandel på 20,23 prosent.