Veidekke har inngått avtale med Altor Fund III (Altor) om salg av 100 prosent av aksjene i selskapet Veidekke Gjenvinning as. Altor offentliggjorde 15. februar 2011 kjøpet av Veolia Miljø AS.Veidekke Gjenvinning vil komplettere Veolia Miljø som Altors satsing på det norske gjenvinningsmarkedet, heter det i en børsmelding.- Morgendagens aktører må kunne tilby markedet den beste service og fremtidsrettede teknologiske løsninger. Veidekke har vurdert ulike utviklingsretninger for Veidekke Gjenvinning og konkludert med at ytterligere profesjonalisering og bedret lønnsomhet best kan oppnås gjennom Altors satsing. Altor har ambisjoner, ressurser og kompetanse for å utvikle og foredle Veidekke Gjenvinning videre. For Veidekke-konsernet var det derfor et naturlig valg å selge virksomheten, sier konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke ASA.- Vi er stolte av å ha bygd opp og utviklet en solid og betydelig virksomhet innen dette område, legger Venold til.Veidekke Gjenvinning ble etablert i 1997 og har gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp gradvis blitt bygd opp til en ledende gjenvinningsvirksomhet med fokus på behandling av næringsavfall på Østlandet og i Rogaland i Norge. Virksomheten drives blant annet gjennom datterselskapene Wilhelmsen & Sønner as og Humlekjær Ødegård as.Veidekke Gjenvinning har organisatorisk vært en del av Veidekke Industri. Virksomheten hadde i 2010 en omsetning på 410 millioner kroner og resultat før skatt (EBT) var 21 milioner. kroner. Antall ansatte er 143.Samlet vederlag er avtalt til 326 millioner kroner. For Veidekke innebærer transaksjonen en regnskapsmessig gevinst på ca 105 millioner kroner samt en positiv effekt på netto rentebærende gjeld på 310 millioner kroner.Due diligence av Veidekke Gjenvinning er gjennomført. Avtalen er inngått med forbehold om godkjennelse fra Konkurransetilsynet, og overdragelse vil derfor først finne sted etter at en slik godkjennelse er gitt.