VLCC-markedet tok seg opp i starten av forrige uke, men falt tilbake mot helgen, fastslår skipsmeglerhuset Pareto Bassøe i sin siste ukerapport, som ble sluppet fredag kveld.- Jordskjelvet i Japan er ventet å ha negativ effekt på VLCC-markedet, da rafineriet i Chiba, som er et av de største i Japan, er kraftig ødelagt, heter det.Det ventes ytterligere svekkelse i markedet den kommende uken.Ifølge ukerapporten fikk moderne VLCC-er fra Persiabukta (AG) til Korea fredag ettermiddag rater på worldscale (WS) 67,5, som var opp 3,5 WS-poeng i forhold til uken før. Det tilsvarer en inntjening på 32.132 dollar, mot 27.544 dollar foregående uke.Moderne VLCC-er til Europa fikk WS 45, som var opp 2 WS-poeng. Inntjeningen på strekningen er dermed på 4.350 dollar dagen. Uken før var inntjeningen på 5.000 dollar.Ratene fra Vest-Afrika til US Gulf var på WS 80, uforandret i forhold til foregående uke. Den daglige inntjeningen var på 44.327 dollar per dag, sammenlignet med 44.055 dollar uken før.Suezmax-er fra Vest-Afrika til Philadelphia fikk en rate på WS 110, opp 2,5 WS-poeng. Inntjeningen var på 32.690 dollar per dag, opp fra 31.573 dollar uken før.Suezmax-ratene fra Svartehavet (Novorossisk) til Italia (Augusta) var på WS 142,5, opp 17,5 WS-poeng i forhold til foregående uke, noe som betyr at den daglige inntjeningen nå er på 73.605 dollar, mot 59.820 dollar foregående uke.Det ligger seks lasteklare VLCC-er i Gulfen, fire enkeltskrogede og to med dobbelt skrog. I foregående uke var tallet fem enkeltskrogede og to med dobbelt skrog. Den neste måneden vil ytterligere to enkeltskrogede og 84 dobbeltskrogede skip komme i lasteposisjon (seks og 82 foregående uke).