Katastrofen i Japan rammer befolkningen fra alle retninger. På sinskriver Peter Warren at fallet i aksjekursene ikke bare rammer den private sparer direkte, men også indirekte gjennom at forsikringsselskaper og pensjonskasser har sine midler plassert her. Mennesker og institusjoner som trenger midlene mest merker også verdifallet mest.- Dette setter igjen press på utenlandske børser, men også på japanske yen ettersom midlene fra salg av utenlandske verdipapirer blir vekslet om til yen. BOJ, den japanske sentralbanken, har måtte intervenere kraftig for at valutaen ikke skal styrke seg kraftig og gjennom det gjøre det ytterligere vanskelig for Japans økonomi, skriver Warren.- Utviklingen i 2011 er igjen et eksempel på hvordan gevinstpotensialet blir overvurdert og risiko undervurdert i finansmarkedene. I dag falt Nikkei 225 som sagt 14,5 prosent før den endte med en nedgang på 10,55 prosent. Nær 1/5 av verdiene på Tokyo børsen har forsvunnet på fire børsdager, avslutter Warren.