Disse selskapene kan bli solgt

Eierskapsmeldingen, som ble offentliggjort fredag formiddag, avslører at staten kan selge seg helt eller delvis ut av en rekke norske selskaper.

Foto: Scanpix
Børs

Fredag formiddag la staten frem eierskapsmeldingen, som ser på statens rolle som eier i en rekke selskaper.Staten har kategorisert selskapene i ulike kategorier. Alle selskaper som faller inn under kategori 1. Selskaper med forretningsmessige mål, kan staten vurdere å selge seg ned i eller ut av.- (..)Dersom det kan bidra til at selskapet får en bedre industriell og kommersiell utvikling og at statens verdier ivaretas på en god måte.Videre heter det at i relevante tilfeller kan mulige tiltak bestå i statlig nedsalg,støtte til industrielle løsninger eller andre grep som innebærer at staten går ned i eierandel eller selger seg ut av et selskap.Dette er selskapene staten kan selge helt eller delvis:Argentum Fondsinvesteringer: Statens eierandel er 100 %Baneservice AS: Statens eierandel er 100 %Cermaq ASA: Statens eierandel er 43,5 %Entra Eiendom AS: Statens eierandel er 100 %Flytoget AS: Statens eierandel er 100 %Mesta Konsern AS: Statens eierandel er 100 %SAS AB: Statens eierandel er 14,3 %Secora AS: Statens eierandel er 100 %Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS: Statens eierandel er 39,9 %Les alt om kategori 1-selskapene her De 52 selskapene staten eier helt eller delvis

Nyheter
Børs