Går det mot økonomisk krise i USA?

-Amerikanske statsrenter kan øke mye. I en lignende situasjon i 1995/96 økte 10 års renten med nesten 100 bp på en måned, sier sjefsanalytiker Erik Bruce.

Erik Bruce - Foto: Finansavisen
Børs

I dagens rapport fra Nordea ber kommenterer sjefsanalytiker Erik Bruce den økonomiske situasjonen i USA.- Som vi allerede viste fra den siste tidens taler spriker synet på pengepolitikken fremover i Fed. Det er enstemmighet om å forstette oppkjøpsprogrammet (QE2), men noen medlemmer mener at eventuelt tegn på sterkere vekst og høyere inflasjonsforventninger kunne gjøre det aktuelt å stoppe programmet, sier Bruce.- Andre så ikke for seg at endringer ville bli aktuelt. På samme måte så noen for seg at det kunne bli aktuelt å stramme til i år, mens andre mente det ikke var aktuelt. Amerikanske renter steg noe på meldingen om at noen så for seg innstramming i år, sier sjefanalytikeren.- Ellers ble det ingen enighet om budsjettavtale i USA i går og faren for nedstegning av offentlig sektor øker. Det vil kunne skape tvil om en får igjennom en avtale om å øke taket for amerikansk statsgjeld når dagens tak nåes (senest 16. mai ifølge Geithner) og dermed tvil om USA vil greie sine forpliktelser, sier Bruce.- Amerikanske statsrenter kan øke mye. I en lignende situasjon i 1995/96 økte 10 års renten med nesten 100 bp på en måned. Amerikanske aksjer var nær uendret i går, avslutter Bruce.

Nyheter
Børs