Kan øke omsetningen med 400 millioner

Kitron datterselskap forteller om avtale som kan øke omsetningen med 400 millioner kroner.

Foto: Kitron
Børs

Kitron ASAs datterselskap, Kitron AS, har signert en avtale med det som beskrives som et ledende selskap innen medisinsk utstyr.Avtalen innebærer at Kitron AS for enkelte produkter blir eneleverandør i 2011 og 2012.I denne perioden forventer Kitron at omsetningen under avtalen vil utgjøre mellom 350 millioner kroner og 400 millioner kroner. Kitron har allerede mottatt ordre knyttet til avtalen for ca. 75 millioner kroner.Det er muligheter for forlengelse av avtalen etter avtalens utløp.Kitron stiger 3,5 prosent på nyheten.

Nyheter
Børs