Kan tjene 2,5 mill. på lakseopsjoner

Cermaq-sjef Geir Isaksen er en av de ansatte i lakseselskapet som kan cashe inn på opsjoner, om aksjekursen stiger.

Cermaq-sjef Geir Isaksen. Foto: Finansavisen
Børs

Det fremgår av årsmeldingen til lakseselskapet Cermaq at selskapet totalt har 606.666 opsjoner utestående, hvor maksimal fortjeneste pr opsjon er 50 kroner.Opsjonene løper tilbake til tre tegningsperioder fra oktober 2006 med kurs 78,50 kroner, juni 2007 med kurs 113,76 kroner og juni 2008 med kurs 71,92 kroner. Opsjonene kan etter tegningstidspunkt utløses frem til 1. juni 2012, frem til 1. juni 2013 og frem til 1.juni 2012.I fjor valgte likevel ingen i toppledelsen å utløse opsjonene sine, grunnet for "lav" aksjekurs, melder Intrafish.Skulle aksjekursen, som i dag ligger på 101 kroner, stige betydelig kan blant annet konsernsjef Geir Isaksen, som sitter på 50.000 opsjoner, tjene maksimalt 2,5 millioner kroner.De som fikk opsjoner i 2007 har likevel en vei å gå før de kan høste gevinst. Den tegnede kursen på opsjonene er nemlig 12,76 kroner høyere enn kursen er i dag.

Nyheter
Næringsliv