Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Meglerhus snakker om vesentlige funn, sterk vekst og solid kontantstrøm. Her er dagens aksjetips.

Aksjestrateg i Terra Markets, Fredrik Kvale. Foto: Finansavisen
Børs

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Statoil (150,40) - to vesentlige funn vil øke reservene. Statoil har falt 11 kroner siden toppnoteringen 6. april tross gunstig utvikling i oljeprisen og melding om vesentlige oljefunn. Fallet i aksjekursen skyldes trolig frykt for at prisoppgangen i olje kan sette en demper på den økonomiske aktiviteten og langsiktige etterspørselsveksten, men vi tror frykten er overdrevet og svakheten i aksjen fremstår som en kjøpsmulighet. Selskapet har meldt om to vesentlige funn i april. Skrugard-feltet i Barentshavet blir regnet som det største funnet på ti år, og kan trolig øke Statoils reserver med mellom 1,4 prosent og 2,3 prosent. Videre har selskapet meldt om et vesentlig funn utenfor kysten av Brasil (Peregrino).• Telenor (87,40) - Sterk vekst og solid kontantstrøm. Telenor fremstår som en av våre favoritter på bakgrunn av solide kontantstrømmer, sterk posisjon i hjemmemarkedet og lav verdsettelse i tillegg til god eksponering mot fremvoksende økonomier. Aksjen gir en fin eksponering mot et voksende privat forbruk og økt velstand i fremvoksende økonomier. Videre har selskapet en solid posisjon i hjemmemarkedet samtidig som kontantstrømmen er sterk. Vi estimerer direkteavkastning til 5,1 prosent og ser mulighet for tilbakekjøp av aksjer på toppen av dette.

Nyheter
Børs