Så mye fikk Cermaq-styret

2010 ble et godt år for oppdrettsselskapet Cermaqs styremedlemmer, og de totale styrehonorarene økte fra 2009 til 2010.

Bård Mikkelsen. Foto: Finansavisen
Børs

Styrelederhonorarene i Cermaq har økt fra 2009 til 2010, det fremgår i årsrapporten fra oppdrettsselskapet onsdag.Styreleder i Cermaq, Bård Mikkelsen, fikk utbetalt 347.000 kroner i styrelederhonorar fra oppdrettsselskapet i 2010. Mikkelsen fikk i 2009 utbetalt 268.000 kroner, etter at han i mai 2009 tiltrådte som styreleder.Nestleder Astrid Sørgaard fikk utbetalt 283.000 kroner i 2010, en økning på 68.000 kroner fra året i forveien. Også Sørgaard tiltrådte som nestleder etter generalforsamlingen i mai 2009.Rebekka Glasser Herlofsen og Helge Midttun, fikk hver utbetalt 208.000 kroner i styrehonorarer i 2010, over en dobling fra de 101.000 de to mottok hver i 2009. Årsaken skyldes at både Herlofsen og Midttun tiltrådte som styremedlemmer fra mai 2009. I tillegg mottok de to kompansasjon for å delta på møter i revisjonsutvalget.Øvrige styremedlemmer fikk utbetalt 175.000 kroner i 2010, og de totale styrehonorarene økte fra 1.674.000 kroner i 2009 til 1.746.000 i 2010.

Nyheter
Børs