Svakere fra SR-Bank

Sparebank 1 SR-Bank-resultatet faller som følge av en AFP-tilbakeføring.

SR-Banks toppsjef Arne Austreid - Foto: Finansavisen
Børs

Sparebank 1 SR-Bank-konsernet melder om et resultat etter skatt på 265 millioner kroner i 1. kvartal 2011, mot 298 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 336 millioner kroner, sammenlignet med 395 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 387 millioner kroner, mot 464 millioner kroner året før.Netto renteinntekter beløp seg til 424 millioner kroner, sammenlignet med 437 millioner kroner i 1. kvartal 2010.Nedgangen i resultat skyldes effekten av en AFP-tilbakeføring på 73 millioner kroner i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 11,2 prosent mot 14,8 prosent for samme periode i fjor.- Dette er et godt resultat som preges av gjennomgående god drift i banken og i våre datterselskaper. Det er gledelig å se tiltagende låneetterspørsel og merkbart økt aktivitetsnivå i næringslivet, sier Arne Austreid, administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank.Her er rapporten og presentasjonen

Nyheter
Børs