I dagens rapport fra Investtech beskrives Yara og Aker BioMarine som kjøpskandidater mens Aktiv Kapital får en salgsanbefaling.- Yara International ligger stigende trender på både kort og lang sikt og fortsatt positiv utvikling indikeres. Aksjen har støtte ved ca. 288 kroner og motstand ved ca. 343 kroner. Et styremedlem kjøpte aksjer for 2,4 millioner kroner i begynnelsen av mai, og aksjen er dermed klart positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Aker BioMarine ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen reagerer nå opp fra støtten ved gulvet i trendkanalen og horisontal støtte ved 1,96 kroner, og dagens nivå bør være en god inngang også på kort sikt. Volumbalansen er positiv og indikerer en overvekt av kjøpere, noe som styrker trendbildet. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at flere i konsernledelsen økte sin eksponering i aksjen i januar. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier analytikeren.- Etter en nær dobling gjennom høsten og vinteren, ble det gitt salgssignal fra en dobbel-topp-formasjon i begynnelsen av april. Aksjen har brutt den stigende trenden og fortsatt videre ned. Støtten ved 32,70 kroner er brutt, og det er gitt salgssignal fra glidende-snitt indikatoren. Det er lite støtte før ved 24,50 kronerm noe som øker risikoen. RSI-kurven viser en fallende trend. Dette kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.