I dagens rapport fra Investtech beskrives BW Offshore som en kjøpskandidat mens Statoil Fuel & Retail og Austevoll Seafood får salgsanbefalinger av ulik grad.- BW Offshore ligger i en fallende trend, noe som indikerer videre nedgang innenfor trendkanalen. Aksjen har imidlertid reagert opp fra trendgulvet og har nylig brutt opp gjennom motstanden ved ca. 12,80 kroner. Videre oppgang på kort sikt er dermed signalisert. Ved reaksjoner tilbake er det nå støtte ved 12,80 kroner, mens det er lite motstand før ved ca. 14,20 kroner. Volumbalansen er svakt positiv, noe som styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Svak kjøpskandidat, sier Tyvand.- Statoil Fuel & Retail har brutt den stigende trenden og reagert kraftig ned. Det er foreløpig vanskelig å si noe om den framtidige trendretningen på mellomlang sikt. Aksjen har imidlertid brutt støtten ved ca. 53,70 kroner. Dette signaliserer videre nedgang og det er nå motstand ved dette nivået. Aksjen svekkes ytterligere på kort sikt av den negative volumbalansen. Imidlertid viser RSI at aksjen er oversolgt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon opp snart bør komme. Mange innsidekjøp i aksjen i vinter gjør imidlertid Statoil Fuel & Retail positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Svak salgskandidat, sier analytikeren.- Austevoll Seafood ligger i en fallende trend på kort og mellomlang sikt. Dette indikerer fortsatt negativ utvikling innenfor trendkanalene. Kursen har også brutt ned gjennom den kortsiktige støtten ved ca. 37,30 kroner, noe som signaliserer videre nedgang. Det er lite støtte før ved ca. 30 kroner, mens det ved en reaksjon opp er kortsiktig motstand rundt 37,30 kroner, samt ved ca. 40 kroner. Den negative volumbalansen underbygger det negative trendbildet. Siden det ikke er meldt innsidehandler i aksjen det siste året, er aksjen nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Tyvand.