I dagens rapport fra Investtech beskrives Algeta som en kjøpskandidat mens Intex Resources og Ekornes får salgsanbefalinger av varierende grad.- Algeta ligger i en meget sterk, stigende trend på mellomlang sikt. Aksjen har falt tilbake den siste måneden, men reagerer nå opp fra støtten ved 136 kroner. Videre oppgang innenfor trenden indikeres, og dagens nivå kan være en god inngang også på kort sikt. Det ligger kortsiktig motstand ved ca. 160 kroner. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler, men forrige registrerte innsidehandel var i november i fjor. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Intex Resources ligger i en fallende trend, men tester nå gulvet i trendkanalen. Dette kan gi en reaksjon opp, mens det på sikt indikeres videre nedgang innenfor trendkanalen. Aksjen har brutt ned gjennom støtten ved ca. 4,30 kroner og dette nivået danner nå motstand. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, sier analytikeren.- Ekornes har brutt den stigende trenden samt støtten ved 129 kroner, og det er gitt salgssignal fra en stor rektangelformasjon og glidende snitt. Videre nedgang til 103 kroner eller lavere er signalisert. Det er noe støtte ved 126 kroner, men forsiktige investorer anbefales å gå ut, og heller inn igjen om aksjen skulle etablere seg over 129 kroner. Negativ volumbalanse svekker aksjen på kort sikt Kort sikt: Salgskandidat. Middels lang sikt: Salgskandidat, avslutter Taugbøl.