Resultat:Makro:Annet:Kilder: TDN Finans, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Oslo Børs.
Norse Energy Corporationa: Resultat per 1. kvartal kl. 08.30 i Shippingklubben, webcast Dolphin Group: Resultat per 1. kvartal som en del av generalforsamling i selskapets lokaler kl. 13:00 Aqua Bio Technology: Resultat per 1. kvartal Intex Resources: Resultat per 1. kvartal Transeuro Energy Corp Resultat per 1. kvartalSverige: Detaljhandel april kl 09:30USA: Markedene er stengt i anledning Memorial Day SSB: Transport, reiseliv og IKT, omsetningsindeks, kl. 10:00 SSB: Transport og lagring, prisindekser, kl. 10:00 SSB: Informasjon og kommunikasjon, prisindekser, kl. 10:00 SSB: Direkte investeringer - transaksjoner, kl. 10:00 SSB: Næringslivstjenester og omsetning og drift av fast eiendom, omsetningsindeks, foreløpige tall, kl. 10:00 SSB: Varehandel omsetningsindeks, foreløpige tall, kl. 10:00