Selskapet Golar LNG melder et resultat etter skatt på 13,81 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot -4,05 millioner dollar i samme periode året før. Ifølge SME Direkt var det ventet et resultat på 24 millioner dollar.Resultat per aksje ble 0,24 dollar, mot -0,04 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 14,08 millioner dollar, sammenlignet med -3,2 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 24 millioner dollar.Driftsresultatet ble 20,44 millioner dollar, mot 11 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 32 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 67,48 millioner dollar, sammenlignet med 43 millioner dollar i 1. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 66 millioner dollar.Styret i Golar LNG har foreslått at det skal utbetales 0,25 dollar i utbytte per aksje for første kvartal. Analytikerne hadde i snitt ventet et utbytte på 0,27 dollar per aksje.