Selskapet SinOceanic Shipping melder om et resultat etter skatt på -0,51 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot 0,03 millioner dollar i samme periode året før. Resultatet før skatt ble identisk.Resultat per aksje ble 0,004 dollar, mot et nullresultat ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble -0,15 millioner dollar, mot -1,17 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 2,3 millioner dollar, sammenlignet et nullresultat i 1. kvartal 2010.