Selskapet Archer (tidligere Seawell) melder om et resultat etter skatt på -12 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot 7,7 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet per aksje ble -0,04 dollar mot 0,06 dollar ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble -11,8 millioner dollar, sammenlignet med 10,1 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble 6,6 millioner dollar, mot 15,3 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 293,1 millioner dollar, sammenlignet med 161,9 millioner dollar i 1. kvartal 2010.John Fredriksen-kontrollerte selskaper eier over 45,30 prosent av aksjene i Archer.