Intex Resources melder om et resultat før og etter skatt på minus 3,4 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot minus 0,5 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,04 dollar, mot minus 0,01 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble minus 3,1 millioner dollar, mot minus 2,1 millioner dollar året før.Selskapet hadde ikke inntekter i kvartalet.Hovedfokus i første kvartal 2011 har vært re-etableringen og oppbyggingen av organisasjonen i Filippinene.Ved utgangen av mars var konsernets likvide midler i sin helhet plassert som bankinnskudd. For kvartalet var renteinntekter på bankinnskudd 0,2 millioner dollar, det samme som året før.Selskapet har ingen rentebærende gjeld.Bokført egenkapital ved utgangen av første kvartal var 64,3 millioner dollar eller 0,70 dollar per aksje, mot 67,6 millioner dollar året før."Prosessen med re-etablering av selskapet er nå nesten ferdig, og Intex kan betraktes i full drift fra inneværende kvartal. Vi har startet nye leteprogrammer med sikte på å legge ytterligere 2-5 prosjekter til vår portefølje. Selskapet vil imidlertid fortsatt ha høy fokus på Mindoro Nickel gitt dens størrelse og potensial", heter det i rapporten."Uten rentebærende gjeld, en betydelig kontantbeholdning, et prosjekt av verdensklasse og flere andre attraktive prosjekter i porteføljen, har Intex et meget gunstig utgangspunkt for videre drift", skriver selskapet.