Selskapet Jinhui Shipping melder et resultat etter skatt på 35,67 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot 34,18 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,42 dollar, mot 0,41 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ifølge SME Direkt ventet et resultat på 0,27 dollar per aksje.Resultatet før skatt ble 35,67 millioner dollar, sammenlignet med 24 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 23 millioner dollar.Driftsresultatet ble 37,21 millioner dollar, mot 35,26 millioner dollar året før. Her hadde analytikerne ventet et resultat på 24 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 86,97 millioner dollar, sammenlignet med 76 millioner dollar i 1. kvartal 2010. Analytikernes forventninger lå her på 74 millioner dollar.