I sin morgenrapport tirsdag kommenterer makroøkonom i Handelsbanken Shakeb Syed de ferske detaljomsetningstallene fra Tyskland, som kom inn langt under forventning.- På morgenkvisten har tysk detaljomsetning skuffet betraktelig ved kun å vokse med 0,6 prosent m/m i april, mens markedet hadde ventet en vekst på 1,8 prosent. I tillegg ble mars-omsetningen revidert til å vise et enda større fall enn opprinnelig meldt, skriver Syed.Makroøkonom kommenterer også et noe interessant funn innen rentemarkedet.- I rentemarkedet har det skjedd noe interessant: Selv om uroen rundt eurosonens gjeldskrise har stormet de siste to ukene, har risikopremien i pengemarkedet i EUR holdt seg flat. De siste fire dagene derimot har denne premien steget, deriblant i går. At PIIGS-landenes rentepåslag i tiårs statsrentespread mot tyske bund har steget videre. Mens det altså ser ut til å være økt risikofrykt i rentemarkedet, gikk utviklingen i andre markeder i motsatt retning: Volalitetsindeksen VIX har falt for fjerde dag på rad, skriver Syed.