I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Gjensidige (67,50) - utbyttemaskin. Gjensidige gir en direkteavkastning på hele 7,6 prosent noe vi mener er gunstig hensyntatt vekst og visibilitet i aksjen. Ledelsen har ambisjon om å levere et stabilt eller stigende utbytte i årene fremover. Nedsiden i aksjen bør være liten som følge av solid balanse, god visibilitet, lav verdsettelse og gunstig direkteavkastning.• Opera (35,70) - positiv kapitalmarkedsdag. Budskapet under tirsdagens kapitalmarkedsdag var positivt. Selskapet kunne vise til mål om inntekter på mellom NOK 1,35 mrd og NOK 1,60 mrd med tilhørende EBITDA-margin på 31-35 prosent i 2013. Driveren bak den sterke veksten ble meldt å være solid utvikling i Opera Mini-brukere. Selskapet venter årlig vekst på 105 prosent mot vårt tidligere estimat om 50 prosent vekst. Vi tror Opera sitt ambisiøse mål bør være oppnåelig.