Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Meglerhus snakker om høy aktivitet, kurstrigger og svakhet som er en kjøpsmulighet.

Aksjestrateg i Terra Markets, Fredrik Kvale.
Børs

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Aker Solutions (115,60) - høy aktivitet i sektoren. Flere kontrakter knyttet til ulike subsea-konstruksjoner og installasjoner har blitt inngått over den siste tiden, noe vi tror vil drive opp aktiviteten innenfor subsea-systemer i det korte bildet. Kværner-aksjer til en verdi av 20,5 kroner per aksje utbetales i juli. Vi mener risk/reward fremstår som god og anbefaler kjøp med kursmål 127 justert for utbyttet i Kværner.• Avocet Mining (17,70) - svakhet en kjøpsmulighet. Tallene for første kvartal var sterke, og vi har hevet estimatene i etterkant av rapporten. Kostnadene var noe høyere enn ventet, men solid produksjon og gunstig gullpris har mer enn kompensert for dette. Selskapet har møtt utfordringer knyttet til salget av den asiatiske divisjonen. Vi tror imidlertid dette i stor grad allerede er priset inn. Avklaring rundt salget kan være en positiv kurstrigger. Vi estimerer fair verdi av aksjen til 25 kroner og anbefaler kjøp.

Nyheter
Børs