Onsdag ble det klart at riggselskapet Odfjell Offshore Ltd. tas opp på Oslo Børs og at børsen dermed har gitt dispensasjon fra kravet om at selskapet skal ha bestått i minst tre år.Ifølge en børsmelding er dispensasjon gitt fordi virksomheten har bestått, men i andre juridisk enheter.Børsdirektøren gis fullmakt til å fastsette første noteringsdag, senest 8. juli 2011.