- Det er ganske store sprik i markedet, men det ser ut til at prisen på laks med levering neste uke legger seg på rundt 34,50 kroner, sier analytiker Henning C. Steffenrud i First Securities til HegnarOnline.Han mener prisen er på linje med det som ser ut til å blitt snittet for denne uken.- Prisene falt litt videre mot 33 kroner tidlig i uken, men ser nå ut til å ha tatt seg litt opp igjen for neste uke, påpeker Steffenrud.Han mener det er lite dramatikk knyttet til prisnivået.- At prisen stabiliserer seg på rundt 34-35 kroner vurderer vi som nøytralt for aksjene, men det vil nok gi noe støtte på nedsiden på kort sikt.Mot juli derimot forventer analytikeren en oppsving.- Det kan bli litt volatilt framover. Det er forventet at lakseprisen vil ligge på dette nivået noen uker fremover fordi det er nok fisk tilgjengelig i markedet. Mot juli forventes det at prisene vil ta seg litt opp igjen grunnet mindre volum i markedet, mens vi i utover i 2. halvår tror prisene vil falle tilbake igjen, sier Steffenrud avslutningsvis.