Omtaler Røkke-avtalen som "snøen som falt i fjor"

Nærings-og handelsminister Trond Giske omtaler milliardavtalen med Kjell Inge Røkke som "snøen som falt i går".

Trond Giske - Foto: Scanpix
Børs

Nærings-og handelsminister Trond Giske omtaler avtalen med Kjell Inge Røkke om eierskapet i Aker Solutions som "snøen som falt i går"Sent 16. mai ble det kjent at Saab og Investor selger sin eierandel i Aker Kværner Holding til Aker med oppgjør 30. juni i år. Pris per aksje var regulert av put/call-avtalene fra 22. juni 2007, og innløsningskursen per 30. juni 2011 var 160,16 kroner per aksje i Aker Solutions.Aker måtte betale 42,96 kroner mer per aksje enn børskursen tilsa.Hadde den norske stat, med sine 30 prosent, inngått en tilsvarende avtale som svenskene i 2007, kunne den nå solgt aksjene for 5,3 milliarder kroner. Det ville i så fall vært 1.422 millioner kroner mer enn dagens børskurs.Avtalene i juni 2007 gjorde at Aker fikk frigjort omkring 6,4 milliarder kroner. Transaksjonene ga morselskapet Aker ASA en regnskapsmessig gevinst på 5,3 milliarder kroner.Giske sier til DN at det er forståelig at svenskene velger å benytte seg av sin opsjon.- Det må vi ta til etterretning. Vi har et langsiktig eierskap i Aker på mange år og dagens kursutvikling i selskapet er ikke avgjørende for oss. Vi har tro på selskapet, sier Giske.Tidligere nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen mener fortsatt at avtalen med Aker er veldig god.

Nyheter
Børs