REC stiger mandag 4,55 prosent til 13,10 kroner og opplever dermed opptur i likhet med en rekke andre solselskaper Europa rundt.SolarWorld stiger eksempelvis 5,9 prosent mens aktøren Q-Cells er opp 6,6 prosent. Oppturen kommer etter uttalelser fra myndighetene i Tyskland, som nå har besluttet å stenge ned all atomkraft innen 2022.- Beslutningen kan føre til at det negative sentimentet på sektoren avtar. Vi estimerer at dette kan løfte den årlige etterspørselen etter solcellepaneler og vindkraft med fem til syv prosent, skriver analytiker Julien Desmaretz i Bryan, Garnier & Co. ifølge TDN Finans mandag.Analytiker Truls Kolsrud Engene i SEB Enskilda uttaler at atombeslutningen fra Tyskland vil kunne få positive følger for blant annet solenergisektoren. Han tror også at dette kan få følger for subsidiepolitikken fra neste år.- Vi får flere detaljer når forbundskansler Angela Merkel legger frem sine forslag og revideringer neste uke, men uansett virker dette positivt for fornybar energi-aksjer. 22 prosent av Tysklands elektrisitetsforbruk kom fra atomkraft i 2010. Diskusjonen rundt et eventuelt tak på antall installeringer av solcellepaneler i Tyskland virker nå mindre sannsynlig og subsidieendringene vil sannsynligvis være i positiv retning, sier Engene.REC er ned nærmere 25 prosent på Oslo Børs i løpet av den siste måneden, blant annet etter at selskapet i forrige uke sendte ut et resultatvarsel der det ble klart at tallene for andre kvartal 2011 blir langt svakere enn tidligere antatt.