Rettet emisjon i DOF

DOF Installer ASA har gjennomført en rettet emisjon.

Foto: DOF
Børs

DOF Installer har gjennomført en rettet emisjon som fikk inn 200 millioner kroner brutto i fersk kapital til selskapet.Emisjonen er betinget av godkjennelse fra den ordinære generalforsamlingen i DOF Installer som vil bli avholdt den 25. mai 2011, heter det i meldingen.Ved godkjenning vil det bli utstedt totalt 10.000.000 nye aksjer til en tegningskurs på 20 kroner per aksje. Totalt antall utestående aksjer etter emisjonen vil være 33.931.000.DOFCON AS, et heleid datterselskap i DOF Subsea-konsernet og majoritetsaksjonær i DOF Installer, vil ha en eierandel på ca. 84 prosent i DOF Installer etter emisjonen.

Nyheter
Børs