Det fremgår av kvartalsrapporten onsdag at SalMar måtte ta kostnader knyttet til rømming som skjedde i SalMar i Midt-Norge i februar. Kostnadene utgjorde totalt 10 millioner kroner og er tatt i konsernregnskapet for tapt biomasse samt opprydningskostnader ved utgangen av mars 2011.Selskapet opplyser om at forsikringsoppgjør knyttet til hendelsen er regnskapsmessig ansett som en betinget eiendel og er av den grunn ikke reflektert i regnskapet.