- Sterk etterspørsel kombinert med tilbudsbildet man ser i Norge, Chile og andre oppdrettsnasjoner gjør at SalMar mener det er grunn til å forvente fortsatt gode laksepriser i 2011, heter det.Selskapet viser til at dette bildet underbygges av prisnivået på de kontraktene som oppdretterne rapporterer å ha inngått for andre halvår 2011.