Salmar ASA melder om et resultat etter skatt på 246,3 millioner kroner i 1. kvartal 2011, mot 283,8 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet per aksje ble 2,34 kroner mot 2,75 kroner ved samme periode i fjor.Resultatet før skatt ble 324,1 millioner kroner, sammenlignet med 377,7 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 276,3 millioner kroner, mot 346,4 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 1,004,8 millioner kroner, sammenlignet med 617,9 millioner kroner i 1. kvartal 2010.Segmentene SalMar Nord og Rauma leverer igjen meget tilfredsstillende resultater.Segment Midt-Norgehar en god underliggende drift, men er i kvartalet påvirket av kontraktsposisjoner samt oppstartskostnader knyttet til videreforedlingsavdelingen på den nye fabrikken, InnovaMar. De underliggende gode resultatene i alle segmenter skyldes en kombinasjon av høye laksepriser og fortsatt god operasjonell effektivitet.- Første kvartal ble nok et godt kvartal for SalMar-konsernet, og det er spesielt tilfredsstillende å se at både SalMar Nord og segment Rauma følger opp et meget sterkt 2010 med et godt første kvartal i 2011. Vi skulle gjerne sett enda høyere marginer i Midt-Norge, men resultatet påvirkes negativt av en relativt stor andel kontraktsposisjoner. Videreforedlingsavdelingen kom ikke i gang før i slutten av mars og kvartalsresultatet er derfor også preget av både oppstartskostnader og manglende bidrag fra avdelingen til dekning av faste kostnader, sier konsernsjef Leif Inge NordhammerHer erog